Актуално

Четирима младежи се включиха в серията от обучения „Training of trainers”

Младежки информационно-консултантски център „Каузи” освен обученията засягащи образование, кариерно развитие и предприемачество, организира и такива насочени към младежки тематики, теми които не попадат в тези категории, но по един или друг начин са интересни и необходими за младите хора. Такова е обучението „Обучение на обучители”, което е предназначено за онези млади хора, които искат да предадат наученото на останалите в срещи от типа „младежи обучават младежи”.

 

Обученията се проведоха във формата на различни практически занимания, като крайният резултат от тях да бъде организирана съвместна инициатива, по идея на младежите заедно с екипа на МИКЦ „Каузи”. Експертите смятат, че ангажирането на младите с организиране на младежки инициативи и кампании повишава тяхната заинтересованост към значими проблеми, изгражда креативно и логическо мислене, провокира тяхната активност и ги научава на основни неща от процесите на бюджетиране, планиране, информиране, анализ на резултати и други.

Избраната за реализиране инициатива е свързана с даряване на книги на домове за деца, лишени от родителски грижи, читалища и библиотеки, под името „Дари книга-зарадвай дете”, която стартира на 1 май 2015г.

©2022 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси