Актуално

Изслушвам, помагам, доброволствам-три глагола, с които днес описваме солидарността

Това заяви Марина Стефанова, директор „Бизнес развитие“ на фондация „Каузи“, чийто екип проведе анкетно проучване измежду 85 ученици и младежки организации по повод 24 април, Межународния ден на младежката солидарност. Свързаната с международния ден информационна кампания се провежда под наслов: "Да говорим в 1 лице мн.ч." и подчертава именно нуждата от солидарност и заедност при промяна на средата.

Цели 78% от участниците заявяват, че доброволчеството най-ясно изразява солидарността към непознати хора, а 94% от тях смятат, че само ако помагаш, си съпричастен към познати хора.

Резултатите бяха представени на 26 април по време на дискусията "Предприемачеството: глобални и локални перспективи" и зададоха ясни параметри за работата „на терен“ при насърчаване на младите предприемачи. Най-предпочитани се оказват разговори с други предприемачи, изправени пред същите предизвикателства (60%). 59% с радост биха приели безплатни съвети от експерти в областта на предприемачеството, а повече от половината – вдъхновение от успешни примери и участие в мотивационни сесии.

„За нас като подкрепяща организация е изключително важно да чуем гласа на младите хора. И съм приятно изненадана, че само 19% търсят безвъзмездно финансиране.“, добави Стефанова.

Други изводи от работата на екипа на фондация „Каузи“ в София, Русе, Хасково, Благоевград, Велико Търново, Силистра и Стара Загора през последните осем месеца доказват, че младежите все по-често избират предприемачеството като професионален път, а социалното предприемачество е най-логичната форма на бизнес инициатива. Жените активно се интересуват от подобен професионален път и влиянието на семейството е решаващо за възпитаването на предприемачески дух.

В посочените областни градове съществуват активни регионални предприемачески общности, въпреки че търговските камари и ВУЗ все още не се включват активно в предприемаческата екосистема. Днес, повече от всякога, средните училища и администрацията активно търсят партньорство в областта на предприемачеството.

За Световния ден на младежката солидарност

Световният ден на младежката солидарност се отбелязва ежегодно от 1957 г., по решение на решението на Световната федерация на демократичната младеж. На този ден всички насочваме вниманието си към живота и нуждите на младите хора и заедно търсим решенията за тяхното удовлетворяване. Нашето общо бъдеще зависи от това.

Проектът “Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество”се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

©2023 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси