Актуално

Предприемаческата екосистема е изградена, но лиспва усещане за обща цел и желание за координирана работа

  • Изводите са от обобщено изследване на фондация „Каузи“ на база анализи за състоянието на startup средата в общините Благоевгад, Дупница, Кюстендил, Русе и Хасково
  • Стартиращи предприемачи от 6 града се срещат с потенциални инвеститори на 10-ти ноември, за да потърсят финансиране за своите социални и бизнес идеи 

Професионалното образование в отделните общини не винаги съответства на най-перспективните икономически сектори в тях. Въпреки това тези региони предоставят допълнителни възможности за разработване на нови пазари или финансиране по трансгранични програми, а връзки и партньорства от двете страни на българската граница вече са изградени. Наблюденията са от обобщен анализ на фондация „Каузи“ по повод създаването на клонова мрежа на организацията в Дупница, Хасково и Русе. Проучването беше проведено в изпълнение на проект "Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Във всяка от изследваните общини има поне един работещ бизнес инкубатор, бизнес център или активна организация за подпомагане на стартиращи предприемачи. В по-зрял етап от развитие на новата фирма се включват местните подразделения на работодателските организации, а отскоро функционират и трансгранични търговски камари.

Като основни „препъни камъни“ са посочени обезлюдяването на регионите, липсата на местна политика за насърчаване на предприемачеството и демотивацията на младите хора. Друг негативен факт е липсата на инвеститори, които активно да търсят идеи за финансиране. „Търсенето на финансиране е винаги труден и продължителен процес – често старт ъп бизнесите се сблъскват с неразбирането и недоверието на инвеститорите.“, коментира по този повод г-жа Даниела Пеева, председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ). „Моят опит на българския капталов пазар показва, че българските компании като цяло имат твърде пасивно отношение към инвеститорите – разчитат инвеститорите да ги намерят и не се полагат значителни усилия те сами ги потърсят. Това поведение контрастира с налагащия се подход на западните компании за активна връзка с инвеститорите“,  допълни тя.

Според експертите на фондация „Каузи“ за подобряване на стартъп средата не е нужна нова и скъпа инвестиция, защото по-голяма част от „играчите“ са налице. Наложително е, обаче, тази общност да се обедини около една дългосрочна визия, да формира ясни и конкретни очаквания у подрастващите младежи и да координира своята работа, така че да повиши ефективността си при показване на успешните примери за успели български предприемачи. Защото такива има.

Пълните резултати от проучванията бяха представени по време на V-тото издание на Младежката предприемаческа борса, която се провежда от фондация „Каузи“ в София. Партньор на събитието е Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ). Тази година  чухме за мечтите и плановете на младежи и младежи с увреждания от Ардино, Благоевград, Велико Търново, Китен, Пловдив и София. 16 млади предприемачи ще срещнат инвеститори от:
- startup фондовете Eleven, Промяната, Ринкър център, the Venture;
- традиционните кредитори в лицето на Unicredit Булбанк и ОГФ;
- националните и европейските финансиращи програми.

©2022 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси