Актуално

Фондация „Каузи“ среща партньори по места

Възможностите за развитие на младежко предприемачество и проблемите пред младите хора бяха само част от темите, които експерти на фондация „Каузи“ обсъдиха с представители на институции и организации, работещи с младежи и бизнеса в Благоевград, Русе и Хасково. Срещите със заинтересованите страни са част от проект „Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

 

Целта на срещите е първоначално опознаване на заинтересованите страни на местно ниво – нагласите и капацитета им за включване в междусекторна мрежа за подпомагане и насърчаване на младежкото предприемачество. Партньорите бяха запознати с предстоящите дейности по проекта и възможностите им за участие в тях.

В Благоевград експертите се срещнаха с Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ), където беше обсъдено текущото състояние и нагласи на младите хора, възможностите им за кариерно и бизнес развитие. Като организация, която работи „на терен“ с младежите, МИКЦ изтъкна като основен проблем демотивацията за включване в неформални дейности и препоръча като добра практика посочването на добрите примери за успели млади предприемачи. При срещата с Американския университет в Благоевград стана ясно, че това е метод, който те прилагат, но само в рамките на собствените си студенти.

В Русе бяха осъществени срещи с Русенската стопанска камара, университета, дирекция „Бюро по труда“ в града и в Сливо поле, Русенска търговско-индустриална камара, Младежки дом. От разговорите се оформи тенденция за наличие на активни млади хора, които ползват съществуващите възможности за развитие на собствен бизнес, но все още липсваща ефективна връзка между организациите и инстутициите, които работят по въпроса.

При посещението си на място в Хасково експертите на „Каузи“ разговаряха с дирекция „Бюро по труда“, Общински младежки център, Хасковска търговско-промишлена палата и представители на неправителствени организации в града. Отново на преден план излезе лиспата на мотивация в младите хора да се занимават със собствен бизнес, както и показването на добри примери като възможен инструмент за насърчаване.

Изводите и препоръките от срещите ще бъдат включени в проучване на фондация „Каузи“ и ще бъдат използвани при планирането и организирането на следващите дейности в проекта. По места предстои организирането на семинари за споделяне на добри практики в работата с млади хора и обществени обсъждания за създаването на междусекторна мрежа за насърчаване на младежкото предприемачество.

Проектът “Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество”се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

©2022 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси