За нас

История

Консултантска къща «Стратегии» е един от първите успешни български младежки старт-ъпи, отличени от БФИФ. От 2003 година помагаме на нашите клиенти да растат и да обогатяват своята дейност. Консултираме ги в следните области – счетоводство и финанси, юридически казуси в нестопанския сектор, планиране и осъществяване на проекти за безвъзмездно и смесено финансиране, формиране и управление на процесите по корпоративна устойчивост и отговорност (КСО). Споделяме опита си чрез серия специализирани обучения по управление на проекти, стартиране на собствен бизнес и социално предприемачество, КСО и комуникации.

Мисия

Консултантска къща "Стратегии" подкрепя свободната инициатива и стремеж за реализация на отделния човек или организация като създава социални и бизнес модели за тяхното развитие и успех.

Нашият екип е професионалният и лоялен партньор на начинаещи предприемачи и утвърдени предприятия.

Ние им предлагаме професионални решения и иновации за създаване на подходящ бизнес модел, първоначално ориентиране и позициониране на пазара, ниши за устойчиво развитие и растеж.

Ценности

Консултантска къща „Стратегии“ е член на Глобалния договор на ООН от 2007 г.

В работата си ние ценим:

  • Качественото, навременно и конкурентно обслужване на клиента;
  • Работата в екип и индивидуалната отговорност;
  • Експертността в интердисциплинарна среда;
  • Постоянното усъвършестване и учене през целия живот;
  • Лоялността и дългосрочното партньорство;
  • Устойчивият успех.

Екип

srebrina1.jpg

Сребрина Ефремова

Мениджър „Програми и проекти"

d382bd8ae87d9139df6458192532657c_l.jpg

Марина Стефанова

Мениджър „Бизнес развитие и КСО“

nikolay_georgiev1.jpg

Николай Георгиев

Управител

 

valya.jpg

Валентина Симеонова

Главен счетоводител

dani.jpg

Даниела Лазова

Старши счетоводител

Партньори

©2024 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси