15 години помагаме на нашите клиенти да успяват!

За нас

Консултантска къща "Стратегии" е един от първите успешни български младежки старт-ъпи, отличени от БФИФ. От 2003 година помагаме на нашите клиенти да растат и да обогатяват своята дейност. Консултираме ги в следните области – счетоводство и финанси, юридически казуси в нестопанския сектор, планиране и осъществяване на проекти за безвъзмездно и смесено финансиране, формиране и управление на процесите по корпоративна устойчивост и отговорност (КСО). Споделяме опита си чрез серия специализирани обучения по управление на проекти, стартиране на собствен бизнес и социално предприемачество, КСО и комуникации.

strategy.jpg

Нашите услуги включват

Счетоводство и финанси

Управление на проекти

КСО и комуникации

Професионални обучения

Последни новини

Според официалната статистика в България всеки пети млад човек не работи, не учи и не изучава занаят. В отговор на това предизвикателство фондация „Каузи“ ще обучи над 2000 млади хора от

...

На проведе на 22 юли т.г. се проведе семинар за обмен на добри практики „Креативни индустрии и местна власт – успешни партньорства“. Срещата е част от проект „Местните власти – активен партньор

...

На 3 и 5 февруари бяха проведени първите две срещи за споделяне на добри практики в сферата на младежкото предприемачество в Благоевград и Русе. Участниците бяха представители на местната власт,

...

Партньори

©2019 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси