17 години помагаме на нашите клиенти да успяват!

За нас

Консултантска къща "Стратегии" е един от първите успешни български младежки старт-ъпи, отличени от БФИФ. От 2003 година помагаме на нашите клиенти да растат и да обогатяват своята дейност. Консултираме ги в следните области – счетоводство и финанси, юридически казуси в нестопанския сектор, планиране и осъществяване на проекти за безвъзмездно и смесено финансиране, формиране и управление на процесите по корпоративна устойчивост и отговорност (КСО). Споделяме опита си чрез серия специализирани обучения по управление на проекти, стартиране на собствен бизнес и социално предприемачество, КСО и комуникации.

strategy.jpg

Нашите услуги включват

Счетоводство и финанси

Управление на проекти

КСО и комуникации

Професионални обучения

Последни новини

Партньори

©2024 Консултантска къща "Стратегии". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси